PromotionAlennus

Sushi Ateria: 17.50 €

5-2.png

Salmon nigiri x3, flamed salmon nigiri x3, flamed spicy salmon nigiri x3, salmon sashimi x5


Search